Εύκολες σπαζοκεφαλιές

Στο κέντρο μιας λίμνης υπάρχει ένα νούφαρο το οποίο έχει την ιδιότητα να μπορεί να διπλασιάζεται κάθε μέρα. Αν το νούφαρο αυτό σε 30 μέρες καλύψει όλη την επιφάνεια της λίμνης, σε πόσες μέρες είχε καλύψει την μισή;

Δεδομένου ότι το νούφαρο διπλασιάζεται κάθε μέρα, τότε την μισή λίμνη την είχε καλύψει μέσα σε 29 μέρες και την επόμενη μέρα διπλασιάστηκε και την κάλυψε ολόκληρη. Άρα η απάντηση είναι 29.


Στη μια άκρη του ποταμού βρίσκεται ένας βοσκός και μαζί του έχει έναν λύκο, ένα πρόβατο και ένα δεμάτι άχυρο. Ο βοσκός θέλει να τους περάσει όλους απέναντι ωστόσο η βάρκα του χωράει να μεταφέρει μόνο ένα άτομο κάθε φορά. Με ποιο τρόπο ή με ποια σειρά θα τους περάσει απέναντι έτσι ώστε να μην φαγωθούν μεταξύ τους; (ο λύκος αν μείνει μόνος του με το πρόβατο θα το φάει, όπως επίσης το πρόβατο αν μείνει μόνο του με το άχυρο θα το φάει).

Στην αρχή ο βοσκός θα πάρει το πρόβατο διότι αν πάρει τον λύκο τότε το πρόβατο θα μείνει μόνο του με το άχυρο  και θα το φάει ενώ αν πάρει το άχυρο τότε ο λύκος θα μείνει μόνος του με το πρόβατο και θα το φάει. Αφού λοιπόν αφήσει το πρόβατο στην άλλη όχθη, θα επιστρέψει και θα πάρει τον λύκο. Μόλις όμως πάει τον λύκο στην μεριά που βρίσκεται το πρόβατο, τότε για να μην το φάει θα γυρίσει το πρόβατο πίσω. Στη συνέχεια θα πάρει το άχυρο και θα το περάσει απέναντι στην πλευρά που βρίσκεται ο λύκος. Ο λύκος δεν τρώει άχυρο οπότε όλα είναι OK. Επομένως ο βοσκός θα αφήσει μόνο του το λύκο με το άχυρο και θα γυρίσει να πάρει το πρόβατο.


Τι μπορείς να κρατήσεις χωρίς να το αγγίξεις ;

Την αναπνοή σου


 

Στο κέντρο μιας λίμνης υπάρχει ένα νούφαρο το οποίο έχει την ιδιότητα να μπορεί να διπλασιάζεται κάθε μέρα. Αν το νούφαρο αυτό σε 30 μέρες καλύψει όλη την επιφάνεια της λίμνης, σε πόσες μέρες είχε καλύψει την μισή;

  • Δεδομένου ότι το νούφαρο διπλασιάζεται κάθε μέρα, τότε την μισή λίμνη την είχε καλύψει μέσα σε 29 μέρες και την επόμενη μέρα διπλασιάστηκε και την κάλυψε ολόκληρη. Άρα η απάντηση είναι 29.